Revize chladících okruhu

Provozovatel chladícího zařízení, klimatizace nebo tepelného čerpadla, využívající jako chladivo F-plyny (fluorované skleníkové plyny), má povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těsnosti chladícího okruhu. Dodržování těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí, která může udělit pokutu až do výše 2 milionu Kc v případe neplnění povinných kontrol.

Četnost kontrol se určuje v závislosti na použitém chladivu (výše jeho GWP = potenciál globálního oteplování) a množství tohoto chladiva.

Limitem pro kontrolu těsnosti je 5 tun ekvivalentu oxidu uhlicitého (eq CO2) fluorovaného chladiva pro hermeticky neuzavřené okruhy (10 tun pro hermeticky uzavřené okruhy). Hodnota ekvivalentu  CO2 se vypočítá:

GWP použitého chladiva X hmotnost chladiva v zařízení 

Množství 5t eq CO2 u nejčasteji používaných chladiv:

  • R134a (GWP 1430) = 3,50 kg
  • R404A (GWP 3922) = 1,27 kg
  • R407A (GWP 2107) = 2,37 kg
  • R410A (GWP 2088) = 2,39 kg
  • R507 (GWP 3985) = 1,25 kg
  • R32 (GWP 675) = 7,41 kg

Každé zařízení, které má minimálne 5t eq CO2, musí mít:

  • zavedenou evidencní knihu
  • štítek s použitým chladivem a hodnotou eq CO2 v tunách
  • provedenou kontrolu těsnosti – nejpozději do 31.12.2017